Blog

Rostoucí ceny oceli

19. 2. 2021

Všichni, kdo dělají s ocelí, v posledních týdnech pozorují její rostoucí cenu. Tento trend se samozřejmě dotýká i naší společnosti, avšak i nadále pevně věříme, že budeme schopni stávající ceny udržet, třebaže je nárůst ve srovnání s lednem 2020 až 40%.

Zkusíme tady lehce zanalyzovat, co se to…

Více

Návod na užívání záchytného systému

19. 3. 2020

Tento článek je pouze návodem na používání záchytného systému. Pro práci ve výškách je nutné se nechat proškolit specializovaným BOZP technike.

Více

Když chcete montovat sami

26. 11. 2019

Níže naleznete infografiku, která znázorňuje průběh velkoobchodní spolupráce od poptávky až po předání, kdy vám pouze dodáme kotvicí body a samotnou realizaci (montáž) provádíte již samostatně. Samozřejmě je potřeba být proškolen přímo našimi pracovníky.

Více

OOPP k záchytnému systému

13. 11. 2019

Pro osobní ochranné pracovní prostředky se používá zkratka "OOPP". Osobními ochrannými pracovními prostředky rozumíme takové pracovní nástroje, které chrání zaměstnance před riziky při vykonávání pracovní činnosti.

Více

Popis záchytného systému

16. 10. 2019

Co musíme vědět, abychom určili vhodné kotvicí body záchytného systému, jaké jsou nejčastější přešlapy v návrzích záchytných systémů a mnohem více se dozvíte níže. Kotvicí body Kotvicí bod se skládá z podstavy a

Více

Navrhování záchytného systému

27. 6. 2019

Při jakémkoli pohybu na střeše, ať už se jedná o pravidelnou údržbu střechy, shazování sněhu, revizní činnost, kontrolu střešního pláště nebo jakékoli jiné aktivity, je nutné chránit osoby pohybující se po střechách v rizikových zónách proti

Více

Pohyb na záchytném systému

4. 6. 2019

Jakub Kopřiva: "...pro zajištění správného používání záchytného systému a OOPP je nezbytné absolvovat školení! Ať už od nás jako od výrobce záchytného systému nebo od technika BOZP.

Více

Další možnosti zabezpečení střechy proti pádu

27. 4. 2019

V tomto článku zmíníme další možnosti zabezpečení osob na střechách proti pádu a budeme se věnovat jejich výhodám a nevýhodám. V zásadě lze rozdělit zabezpečení střech proti pádu do dvou základních kategorií: Přenosné (dočasné)

Více

KOTVICÍ BOD a jeho parametry

19. 4. 2019

Jak určit správnou výšku kotvícího bodu Na co si dát pozor při kotvení do různých druhů podkladů Jak správně provádět sondy a výtažné zkoušky.

Více

Nahoru