KOTVICÍ BOD a jeho parametry

Jak určit správnou výšku kotvícího bodu Na co si dát pozor při kotvení do různých druhů podkladů Jak správně provádět sondy a výtažné zkoušky.

Výška kotvícího bodu


Při projektování záchytného systému je nutné se zamyslet nad správnou výškou kotvícího bodu. Oko ramene kotvícího bodu se musí nacházet minimálně 150 mm nad střechou kvůli správnému provedení hydroizolaci (lépe tedy 200 mm, ať je nějaká rezerva).

Skladba střechy je brána od podkladu, do kterého se bod přikotví, přes všechny vrstvy skladby (ta může být výškově velmi rozmanitá) – k tomu je třeba připočíst minimálně 150 mm a vše dohromady určí výšku kotvícího bodu. 

POZOR


U plochých střech se občas zapomíná na spád – je třeba dát pozor na spádové klíny, které mohou způsobit rozdíl ve výšce skladby – pak může dojít k „utopení“ některých kotvicí bodů – proto je třeba věnovat spádovosti pozornost.

Na co si dát pozor u jednotlivých kotvících bodů vzhledem k podkladu

Typy podkladů:

 • Beton
 • Dutinový panel
 • Trapézová konstrukce
 • Sendvičová konstrukce
 • Dřevo

Kotvení do betonu


Zde si musíme dát pozor na kvalitu betonu. Při pochybách o jeho kvalitě je lepší provést výtažnou zkoušku. U novostaveb většinou používáme kotvu průvlakovou a u rekonstrukcí zpravidla kotvu chemickou.  Pokud si nejste jistí, s důvěrou se obraťte na náš profesionální tým.

Pro beton bereme do úvahy dva hlavní parametry:

 • minimální tloušťku betonové desky 140 mm
 • kvalita betonu min. C20/25

SS – BETON                                                               US – BETON


Kotvení do dutinového panelu


U dutinového panelu je důležité netrefit všemi 4 rozpěrnými kotvami to nejslabší místo. Prvky Roofix mají různé osové vzdálenosti. Pokud si nejsme jistí typem dutinového panelu, je lepší provést sondu, popř. výtažnou zkoušku.

Pro dutinový panel bereme do úvahy dva hlavní parametry:

 • minimální tloušťka krycí desky nad dutinou 35 mm
 • kvalita beton min. C30/35

SS – DUTINOVÝ PANEL                                           US – DUTINOVÝ PANEL


Kotvení do trapézové konstrukce


Trapézový plech je jediný, kde se používá obdélníková podstava – je tedy třeba dbát na správné natočení oka. Dále je nutné se přizpůsobit různým rozestupům vln a pokrýt tak co největší škálu rozměrů. Při kotvení vytvoříme do plechu díru, odstraníme izolaci a kotvíme přímo do plechu.

Zásadní parametr je tloušťka plechu:

 • minimální tloušťka plechu je 0,7 mm

SS – TRAPÉZOVÝ PLECH                                       US – TRAPÉZOVÝ PLECH


Kotvení do sendvičové konstrukce


Jakmile je tloušťka trapézového plechu menší než 0,7 mm, často to bývá 0,5 mm, bereme konstrukci jako sendvičovou a pro správnou funkci kotvícího bodu jej musíme ukotvit hlouběji do střešní konstrukce, a to skrz celý panel, přes dva plechy.

SS – SENDVIČOVÝ PANEL                                        US – SENDVIČOVÝ PANEL


Kotvení do dřevěného nosníku


Zde je zásadní trefovat nosný prvek. Pro kotvení je nutné brát na zřetel zejména:

 • minimální tloušťku bednění OSB nebo záklopu do 24 mm
 • minimální rozměr nosníku 120 x 60 mm

SS – DŘEVO                                                              US – DŘEVO


O podrobné výkresy či technické listy ve formátu PDF či DWG nám napište na obchod@roofix.cz.


Sondy a výtažné zkoušky   

Pokud nemáme k dispozici skladbu střechy, provádíme sondy. Sonda je v podstatě díra 40 x 40 cm do střechy, kdy je třeba se dostat až na nosný poklad, navíc je navrtán i podklad – to je důležité pro určení výšky kotvícího bodu a způsobu kotvení

Podle normy musí kotvicí bod splňovat 12 kN na jednu osobu a za každou další osobu se ke 12 kN přidává 1 kN. Pakliže není možné určit podklad a použít certifikovaná řešení, používá se k ověření únosnosti výtažná zkouška prováděná siloměrem. Neumíme si představit práci na střeše, při které by bylo nutné skákat nahoru, takže nedává smysl dělat zkoušku tahem za oko ramene směrem nahoru. Naopak dává smysl provést zkoušku na jedné kotvě na sílu 6 kN, pracují totiž vždy dvě v tahu a dvě v tlaku (pak dají dohromady požadovaných 12 kN)


Když by Vás zajímaly bližší informace, stačí nás kontaktovat
na e-mailu info@roofix.cz

Dotazy rádi zodpovíme. Popřípadě se u Vás zastaví náš obchodní zástupce

Zpět na přehled

Nahoru