Revize záchytného systému

Vstupní revize

Norma ČSN EN 795:2013 udává, že je nutné provést vstupní revizi předtím, než se začne systém zachycení pádu užívat. Ta následuje v co nejkratším čase po montáži. Dokud není vstupní revize provedena, není možné záchytný systém používat.

Vstupní revizi vždy provádí osoba proškolená výrobcem záchytného systému s platným certifikátem.

Pravidelná roční revize

Tatáž norma dále říká, že je nutné každý rok záchytný systém zkontrolovat. Jestliže se zjistí, že doba od poslední kontroly přesáhla 1 rok, je nutné provést před použitím revizi, jinak není možné záchytný systém používat.

Mějte na paměti, že byste měli provádět i pravidelné revize OOPP; jestliže je máte od nás a chcete je zkontrolovat během pravidelné revize, nezapomeňte to zmínit našemu reviznímu technikovi.

Pravidelnou kontrolu provádí pouze osoba proškolená výrobcem záchytného systému s platným certifikátem.

Zkontaktujte našeho revizního technika.

Prejsť na začiatok