Záchytný systém

Systém zachytenia (zadržania) pádu osôb zo strechy.
Horizontálny systém
Systém zachytenia pádu osôb pri výstupe a zostupe (po rebríku).
Vertikálny systém
Prejsť na začiatok