Záchytný systém na strechy

Prečo musí na streche byť?

Potreba záchytného systému vychádza zo základných požiadaviek na stavby. Vychádzajú predovšetkým zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti práce a ochrany zdravia zamestnancov, ďalej z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. upravujúcej zásady bezpečnosti pri stavebných pracách (vrátane pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou) a v neposlednom rade z iných STN.

Jednoducho, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom ochranu proti pádu zo strechy použitím ochrannej, prípadne záchytnej konštrukcie, alebo použitím OOPP proti pádu, a to nielen po obvode strechy, ale aj do svetlíkov, technologických a iných otvorov.

 

 

Z čoho sa systém skladá?

Kedy sa používa?

Pri údržbe strechy napr. z dôvodu počasia

Pri údržbe strechy napr. z dôvodu počasia

Pri údržbe fasády, odkvapov, fotovoltaiky a ďalších udržiavacích prácach

Pri údržbe fasády, odkvapov, fotovoltaiky a ďalších udržiavacích prácach

Pri kontrole strešného plášťa, revíznej činnosti

Pri kontrole strešného plášťa, revíznej činnosti

Pri ďalších aktivitách, pri ktorých vzniká riziko pádu

Pri ďalších aktivitách, pri ktorých vzniká riziko pádu

Prvky záchytného systému

Súčasťou systému sú aj OOPP, ktoré môžete zakúpiť například na našom e-shope ROOFIX eq..

Kotviaci bod+
Nerezový stĺpik s podstavou, ktorý je ukotvený k nosnej časti strechy. V prípade lanového systému sa k nemu uchytáva lano, v prípade systému bodového priamo istený.
+Nerezové lano
Slúži na prepojenie kotviacich bodov. Na ňom sa potom osoba istí. Alternatívou nerezového lana je montážne lano textilné. V prípade bodového systému sa lano neužíva.
+Spojovací prostriedok
Slúži na prepojenie so systémom zachytenia pádu. Najobvyklejšiou variantou je textilné lano alebo samonavíjacie lano.
+Postroj
Je možné použiť jedine celotelový. Samotné istenie je možné vykonať buď na hrudi, alebo na chrbte.
+Helma
Klasická helma pre prácu na strechách s podbradným opaskom.
+Bezva výhľad
Výhoda práce vo výškach.

Čo je systém zadržania pádu

Záchytný systém vás nechá spadnúť prípustných 1,5 m a potom vás zachytí.

Systém zadržania pádu sa skladá z rovnakých prvkov ako systém záchytný, líši sa potom od neho svojim účelom; je navrhnutý tak, aby k žiadnemu pádu nedošlo. Funguje teda ako prevencia a neumožní zo strechy spadnúť, k okraju vás totiž ani nepustí.

Pri rozhodovaní, ktorý systém zvoliť (je však možné oba systémy nakombinovať), hrá predovšetkým úlohu výška budovy. Pri použití záchytného systému je kľúčové, aby bolo možné človeka bezpečne zachytiť (tj aby nenarazil do zeme alebo na nejakú prekážku, napr. nižšiu strechu).V opačnom prípade je potrebné znemožniť, aby k pádu vôbec došlo, to sa potom použije systém zadržania pádu.

S nami nespadnete.

- Roofixáci

Prejsť na začiatok