Systém uchytenia rebríkov

Akými normami sa riadi?

 • ČSN 74 3282:2014

Pevné kovové rebríky pre stavby

 • ČSN 75 0748:2007

Rebríky pevne zabudované v objektoch vodovodov a kanalizácií

 • STN EN 353-1+A1:2018

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 1: Záchytné zariadenia vedeného typu na pevnom kotviacom vedení

 

 

Z čoho sa systém skladá?

Možnosti zabezpečenia rebríka

Ochranný (bezpečnostný) kôš

 • Hodí sa pre frekventované strechy, na ktoré sa chodia často
 • Jednoduchšie používanie
 • Stiesnený priestor pre batoh alebo iný náklad pri vystupovaní
 • Štrukturálne náročnejší výstup
 • Drahšie; 1 m stojí približne 1 800 Kč bez DPH
 • Zložitejšia montáž, zvyčajne je už súčasťou výrobného procesu


Podčiarknuté, sčítané

Oplatí sa tam, kde sa na strechu lezie častejšie. Jeho používanie je príjemnejšie.

Vertikálny systém

 • Vhodný pre menej frekventované strechy (vodovody, kanalizácia)
 • Na používanie je potrebné mať celotelový postroj
 • Práca s bremenom je jednoduchá
 • Napojenie priamo na horizontálny záchytný systém
 • Lacnejšia varianta; cenová výhodnosť rastie s dĺžkou rebríka
 • Jednoduchá montáž


Podčiarknuté, sčítané

Ide o cenovo prijateľnejšiu variantu, ktorá sa hodí tam, kde nie sú výlezy na strechu také časté. Komfort používania znižuje nutnosť celotelového postroja, ten však bude pravdepodobne osoba na streche aj tak potrebovať.

záchytný systém ↑

← riešenie s košom

Prvky záchytného systému

Súčasťou systému sú aj OOPP, ktoré môžete zakúpiť například na našom e-shope ROOFIX eq..

Prejsť na začiatok