Navrhování záchytného systému

Co od Vás potřebujeme k vytvoření návrhu záchytného systému?

  • Půdorys střechy

  • Řez (včetně skladeb střešního pláště)

  • Pohledy

Vše ideálně ve formátu DWG.

Navrhování záchytných systémů se řídí normou ČSN 73 1901.

Ukázky projektových návrhů

Nahoru