Záchytný systém na střechy

Proč musí na střeše být?

Potřeba záchytného systému vychází ze základních požadavků na stavby, které se definují zejména v § 8 písm. e) a § 55, odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických náležitostech staveb, dále z §3 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v neposlední řadě ze zákona č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců.

Jednoduše, zaměstnavatel je povinen zajistit svým zaměstnancům ochranu proti pádu ze střechy použitím ochranné, případně záchytné konstrukce, nebo použitím OOPP proti pádu, a to nejen po obvodu střechy, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů.

 

 

Z čeho se systém skládá?

Kdy se používá?

Při údržbě střechy např. z důvodu počasí

Při údržbě střechy např. z důvodu počasí

Při údržbě fasády, okapů, fotovoltaiky a dalších udržovacích pracích

Při údržbě fasády, okapů, fotovoltaiky a dalších udržovacích pracích

Při kontrole střešního pláště, revizní činnosti

Při kontrole střešního pláště, revizní činnosti

Při dalších aktivitách, u kterých vzniká riziko pádu

Při dalších aktivitách, u kterých vzniká riziko pádu

Prvky záchytného systému

Součástí systému jsou i OOPP, které můžete zakoupit například na našem e-shopu ROOFIX eq.

Kotvicí bod+
Nerezový sloupek s podstavou, který je ukotven k nosné části střechy. V případě lanového systému se k němu uchycuje lano, v případě systému bodového přímo jištěný.
+Nerezové lano
Slouží k propojení kotvicích bodů. Na něm se potom osoba jistí. Alternativou nerezového lana je montážní lano textilní. V případě bodového systému se lano neužívá.
+Spojovací prostředek
Slouží k propojení se systémem zachycení pádu. Nejobvyklejší variantou je textilní lano anebo samonaviják.
+Postroj
Lze použít jedině celotělový. Samotné jištění lze provést buď na hrudi, nebo na zádech.
+Helma
Klasická helma pro práci na střechách s podbradním páskem, blembákem.
+Bezva výhled
Výhoda práce ve výškách.

Co je systém zadržení pádu

Záchytný systém vás nechá spadnout přípustných 1,5 m a pak vás zachytí.

Systém zadržení pádu se skládá ze stejných prvků jako systém záchytný, liší se pak od něj svým účelem; je navržen tak, aby k žádnému pádu nedošlo. Funguje tedy jako prevence a neumožní ze střechy spadnout, k okraji vás totiž ani nepustí.

Při rozhodování, který systém zvolit (je však možné oba systémy nakombinovat), hraje předně roli výška budovy. Při použití záchytného systému je stěžejní, aby bylo možné člověka bezpečně zachytit (tj. aby nenarazil do země nebo na nějakou překážku, např. nižší střechu). V opačném případě je třeba znemožnit, aby k pádu vůbec došlo, to se pak použije systém zadržení pádu.

S námi nespadnete.

- Roofixáci

Nahoru