Kotvicí bod a jeho parametry

Jak určit správnou výšku kotvicího bodu? Na co si dát pozor při kotvení do různých druhů podkladů? Jak správně provádět sondy a výtažné zkoušky?

AKTUALIZOVÁNO 8. 12. 2022
 

Výška kotvicího bodu


Při projektování záchytného systému je nutné se zamyslet nad správnou výškou kotvicího bodu. Oko ramene kotvicího bodu se musí nacházet minimálně 150 mm nad střechou kvůli správnému provedení hydroizolaci (lépe tedy 200 mm, ať je nějaká rezerva).

Skladba střechy je brána od podkladu, do kterého se bod přikotví, přes všechny vrstvy skladby (ta může být výškově velmi rozmanitá) – k tomu je třeba připočíst minimálně 150 mm a vše dohromady určí výšku kotvicího bodu. 

POZOR


U plochých střech se občas zapomíná na spád – je třeba dát pozor na spádové klíny, které mohou způsobit rozdíl ve výšce skladby – pak může dojít k „utopení“ některých kotvicí bodů – proto je třeba věnovat spádovosti pozornost.

Na co si dát pozor u jednotlivých kotvicích bodů vzhledem k podkladu

Typy podkladů:


Kotvení do betonu


Zde si musíme dát pozor na kvalitu betonu. Při pochybách o jeho kvalitě je lepší provést výtažnou zkoušku. U novostaveb většinou používáme kotvu průvlakovou a u rekonstrukcí zpravidla kotvu chemickou. Pokud si nejste jistí, s důvěrou se obraťte na náš profesionální tým.

U kotvení pomocí chemie je nutné provést tahovou zkoušku. Dále potom věnovat pozornost pokynům daného výrobce (tj. dávkování chemie, technologický postup, doba vytvrdnutí a maximální utahovací moment) a rozhodnout, zda použít síťovanou hmoždinku.

U jednobodu (na obrázku níže) je potom důležité dodržet kolmost sloupku.

Pro beton bereme do úvahy dva hlavní parametry:

 • minimální tloušťku betonové desky 140 mm
  • když není splněna tloušťka, jsou i další možnosti – výtažná zkouška, nadbetonávka, svírání monolitu
 • kvalita betonu min. C20/25

Obr.: silný sloupek – úzký sloupek – jednobod


Kotvení do dutinového panelu


U dutinového panelu je důležité netrefit všemi 4 rozpěrnými kotvami to nejslabší místo. Prvky Roofix mají různé osové vzdálenosti. Pokud si nejsme jistí typem dutinového panelu, je lepší provést sondu, popř. výtažnou zkoušku.

U kotvení pomocí chemie je nutné provést tahovou zkoušku. Dále potom věnovat pozornost pokynům daného výrobce (tj. dávkování chemie, technologický postup, doba vytvrdnutí a maximální utahovací moment) a rozhodnout, zda použít síťovanou hmoždinku.

Pro dutinový panel bereme do úvahy dva hlavní parametry:

 • minimální tloušťka krycí desky nad dutinou 35 mm
  • když není splněna tloušťka, jsou i další možnosti – výtažná zkouška, nadbetonávka, svírání monolitu
 • kvalita beton min. C30/35

Obr.: silný sloupek – úzký sloupek


Kotvení do trapézové konstrukce


Trapézový plech je jediný, kde se používá obdélníková podstava – je tedy třeba dbát na správné natočení oka. Dále je nutné se přizpůsobit různým rozestupům vln a pokrýt tak co největší škálu rozměrů. Při kotvení vytvoříme do plechu díru, odstraníme izolaci a kotvíme přímo do plechu.

Zásadní parametr je tloušťka plechu:

 • minimální tloušťka plechu pro silný sloupek je 0,7 mm, pro úzký 0,63 mm

Obr.: silný sloupek – úzký sloupek


Kotvení do sendvičové konstrukce


U sendvičového panelu je nutné věnovat pozornost více faktorům. Předně je důležité nekotvit na spoj. Dále si při montáži musíte dát pozor na profilaci vrchní strany panelu. V případě, kdy je profilací trapézový plech, je třeba dbát na osovou rozteč vln (z důvodu plotny) a na správné natočení oka. Také věnujte pozornost tomu, zda je či není vrchní strana zakončená plechem. Neponičte krytinu.

Parametrem je tloušťka krycího plechu:

 • musí být minimálně 0,5 mm 

kotvicí bod ROOFIX do sendvičového panelukotvicí bod ROOFIX do sendvičového panelu

Obr.: s nástavcem – s plotnou


Kotvení do dřevěného nosníku


Zde je zásadní trefovat nosný prvek. Pro kotvení je nutné brát na zřetel zejména:

 • minimální tloušťku bednění OSB 22 mm nebo prkna do 24 mm
 • minimální rozměr nosníku 120 mm x 60 mm

kotvení do nosníku svíráníkotvení do nosníku svírání

Obr.: silný sloupek – úzký sloupek – svírání úzkého sloupku – svírání silného sloupku

 

Kotvení do záklopu - prkna, osb desky, aqua desky


Vzhledem k tomu, že se nekotví do krokve, je u tohoto typu podkladu důležitá právě tloušťka záklopu.

Základním parametrem je tedy tloušťka záklopu:

 • ta je pro prkenný záklop 24 mm,
 • u OSB desky 22 mm
 • a u voděodolné (aqua) desky potom 21 mm

kotvicí bod ROOFIX do dřevěného záklopukotvicí bod ROOFIX do OSB desky - záklop

Obr.: úzký sloupek do prkenného záklopu – úzký sloupek do OSB desky

 

Kotvení do ocelové konstrukce


U kotvení do ocelové konstrukce by nemělo docházet k přímému kontaktu sloupku s podkladem, docházelo by ke korozi. Tomu zabrání pryžové podložky.

Hlavním parametrem u ocelové konstrukce je:

 • minimální tloušťka v místě kotvení - ta musí být alespoň 3 mm

Kotvicí bod ROOFIX do ocelové konstrukceKotvicí bod ROOFIX do ocelové konstrukceKotvicí bod ROOFIX do ocelové konstrukce svíráníkotvicí bod svírání do ocelové konstrukce

Obr.: úzký sloupek – silný sloupek – svírání úzkého sloupku – svírání silného sloupku

kotvicí bod ROOFIX do ocelové konstrukce bodíkkotvicí bod ROOFIX ocelové ičko do ocelové konstrukce

Obr.: bodík – jednobod

 

Kotvení do šikmé střechy


Při montáži je nejdůležitější být zajištěný.

Základními parametry jsou:

 • min. tloušťka prkna je 24 mm, OSB desky 22 mm
 • rozměry nosníku min. 120 mm x 60 mm

kotvení ROOFIX do šikmé střechy taškykotvení ROOFIX do šikmé střechy plech

Obr.: zahnutý hák na skládanou taškovou krytinu – plochý hák na skládanou plechovou krytiny

 

Kotvení na žebříkové konstrukci


U kotvení vertikálního záchytného systému se musí nejprve zjistit, jak je vstup na žebřík zabezpečený.

Základními parametry jsou:

 • délka žebříku - u délky žebříku nad 10 m se musí přidat mezikus
 • osové rozpětí příčlí

kotvení na žebříkové konstrukce ROOFIX vertikální záchytný systémkotvení na žebříkovou konstrukci ROOFIX vertikální záchytný systém

Obr.: kotvení horní a spodní komponent – detail kotvení

 


O podrobné výkresy či technické listy ve formátu PDF či DWG nám napište na info@roofix.cz.


Sondy a výtažné zkoušky   

Pokud nemáme k dispozici skladbu střechy, provádíme sondy. Sonda je v podstatě díra 40 cm x 40 cm do střechy, kdy je třeba se dostat až na nosný poklad, navíc je navrtán i podklad – to je důležité pro určení výšky kotvicího bodu a způsobu kotvení

Podle normy musí kotvicí bod splňovat 12 kN na jednu osobu a za každou další osobu se ke 12 kN přidává 1 kN. Pakliže není možné určit podklad a použít certifikovaná řešení, používá se k ověření únosnosti výtažná zkouška prováděná siloměrem. Neumíme si představit práci na střeše, při které by bylo nutné skákat nahoru, takže nedává smysl dělat zkoušku tahem za oko ramene směrem nahoru. Naopak dává smysl provést zkoušku na jedné kotvě na sílu 6 kN, pracují totiž vždy dvě v tahu a dvě v tlaku (pak dají dohromady požadovaných 12 kN).


Máte zájem o bližší informace?

Stačí nás kontaktovat na e-mailu info@roofix.cz

Dotazy rádi zodpovíme. Popřípadě se u Vás zastaví náš obchodní zástupce.

Zpět na přehled

Nahoru