Záchytný systém na žebříky

Jakými normami se řídí?

 • ČSN 74 3282:2014

Pevné kovové žebříky pro stavby

 • ČSN 75 0748:2007

Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací

 • ČSN EN 353-1+A1:2018

Prostředky ochrany osob proti pádu – Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení – Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení

 

 

Z čeho se systém skládá?

Možnosti zabezpečení žebříku

Ochranný (bezpečnostní) koš

 • Hodí se pro frekventované střechy, na které se chodí často
 • Snadnější užívání
 • Při výstupu stísněný prostor pro batoh či jiné břemeno
 • Konstrukčně složitější výstup
 • Dražší; 1 m stojí cca 1 800 Kč bez DPH
 • Složitější montáž, většinou již bývá součástí z výrobního procesu


Podtrženo, sečteno

Vyplatí se tam, kde se na střechu leze častěji. Jeho užívání je příjemnější.

Vertikální systém

 • Vhodný pro méně frekventované střechy (vodovody, kanalizace)
 • K používání je potřeba mít celotělový postroj
 • Práce s břemenem je snadná
 • Napojení přímo na horizontální záchytný systém
 • Levnější varianta; cenová výhodnost roste s délkou žebříku
 • Jednoduchá montáž


podtrženo, sečteno

Jde o cenově přijatelnější variantu, která se hodí tam, kde nejsou výlezy na střechu tak časté. Komfort užívání snižuje nutnost celotělového postroje, ten ovšem bude pravděpodobně osoba na střeše i tak potřebovat.

záchytný systém ↑

← řešení s košem

Prvky záchytného systému

Součástí systému jsou i OOPP, které můžete zakoupit například na našem e-shopu ROOFIX eq.

 

Nahoru