OOPP k záchytnému systému

Pro osobní ochranné pracovní prostředky se používá zkratka "OOPP". Osobními ochrannými pracovními prostředky rozumíme takové pracovní nástroje, které chrání zaměstnance před riziky při vykonávání pracovní činnosti.

Pro osobní ochranné pracovní prostředky se používá zkratka “OOPP”. Osobními ochrannými pracovními prostředky rozumíme takové pracovní nástroje, které chrání zaměstnance před riziky při vykonávání pracovní činnosti. OOPP nesmí pracovníky omezovat v jejich práci a musí plnit podmínky dané v Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Jaké ochranné pracovní prostředky se používají při práci na střechách se záchytným systémem je popsáno právě zde.
OOPP pro práci na záchytném systému

Montážní lano

Montážní lano lze použít u záchytného systému jako náhradu permanentního nerezového lana. Jedná se o textilní lano, které nezůstává na střeše. Vždy se musí nejprve připojit pomocí karabin k okům kotvicích bodů záchytného systému a po ukončení práce na střeše je nutné ho opět odmontovat.

To se jeví jako poměrně nepraktické především u velkých střech, protože montážní lana se obvykle dodávají v délce 30 m (hmotnost, rozměr). Takové lano se na velké střeše musí často převazovat. Montážní lano musí být vždy nataženo minimálně přes tři kotvicí body, maximální počet není určen. Montážní lano je opatřeno minimálně 3 karabinami (spíše však 4). Hlavní je mít vždy připojenou karabinu s lanostopem.

Textilní montážní lano

Nevýhody záchytného systému s montážním lanem vězí především v nutnosti jeho přepínání, což je při práci na střeše nepraktické. Lano také nemůže být dlouhodobě vystaveno vnějším vlivům, takže je třeba ho vždy uklízet.

Jedná se spíše o výrobek na zakázku – atyp, a ne každý výrobce OOPP má takové lano v nabídce.
Velkou výhodou montážního lana je jeho cena. Ve většině případů vychází o dost levněji než nerezové lano.

Postroj a spojovací prostředek

Jisticí postroj pro použití se záchytnými systémy musí být jedině celotělový, ne pouze pásový a jištění musí probíhat vždy na hrudi nebo na zádech. Může a nemusí mít bederní pás. Jistící postroj je na rozdíl od montážního lana standardní výrobek. Každý, kdo pracuje ve výškách, by ho měl mít. Pokud dojde k pádu, je nutné člověka nenechat v jistícím postroji dlouho viset, aby nedošlo k odkrvení.

Jistící lano                            Jistící postroj             Samonavíjecí jistící prostředek        Přilba

K propojení se záchytným systémem slouží spojovací prostředek.
První možností propojení je textilní lano vybavené příslušnými karabinami, lanostopem (pohyblivý zachycovač pádu) a tlumičem pádu. Tlumič pádu je zásadní součástí jistícího systému, dokáže snížit rázovou sílu působící na člověka při pádu. Maximální povolená síla, která na člověka může působit je 6 kN, tlumiče pádu se otvírají při 3 kN. Dále je důležité správně propojit jistící postroj se záchytným systém. Nikdy nepřipojujeme konec lana s tlumičem pádu na záchytný systém! Pravidlo zní, že tlumič je vždy co nejblíže k tělu.

Druhou možností propojení jsou tzv. samonavíjecí prostředky. Také obsahují tlumič pádu. Jejich obrovskou výhodou je, že pracují samostatně s délkou spojovacího prostředku. Jinými slovy uživatel musí mít vždy spojovací prostředek zkrácen na minimální délku. Samonavijáky si délku zkracují a prodlužují dle pohybu uživatele, zatímco délku spojovacího lana musí neustále upravovat uživatel. Nevýhodou samonavíjecího prostředku je vysoká cena.

 

Lanyard či další Y

Lanyard je pomocné lano, které je potřeba použít více než 1 lano, typicky přepínání v rizikové zoně. Tam je vždy třeba se jistit dodatečným lanem při přepínání tak, aby byl pracovník vždy jedním lanem připoután k záchytnému systému. U lanyardu lze nastavit potřebnou délku (jako u popruhu kabelky).
Dále je možno používat dvojlano „Y“. Jeden konec lana je rozvětven. Tento model mohou mít i samonavíjecí prostředky

Všechny OOPP je nutné každoročně revidovat. Revizi by měl provádět výrobce nebo jím proškolená osoba. Společnost Roofix dokáže revizi OOPP buď provést nebo zprostředkovat. I nepoužívané lano se doporučuje po pěti letech vyměnit. Součástí každého balení OOPP je evidenční list, na kterém jsou uvedeny technické údaje a data revizí. Další potíží může být, že lidé mnohdy neví, jak ho správně používat (lidé z běžné údržby). Proto je dobré je nechat proškolit – jakýmkoli bezpečnostním technikem.

Dvojlano                                       Lanyard

Zpět na přehled

Nahoru