Pohyb na záchytném systému

Jakub Kopřiva: "...pro zajištění správného používání záchytného systému a OOPP je nezbytné absolvovat školení! Ať už od nás jako od výrobce záchytného systému nebo od technika BOZP.

Jakub Kopřiva: “…pro zajištění správného používání záchytného systému a OOPP je nezbytné absolvovat školení! Ať už od nás jako od výrobce záchytného systému nebo od technika BOZP. Školení by mělo mít dva okruhy – práce ve výškách a návod na používání záchytného systému.“

Pokud je pracovník řádně informován a ví, jak vše správně používat, následný důležitý předpoklad bezpečnosti je existující evakuační plán pro případ pádu – ve většině případů to může být zásah hasičů. V případě pádu a zachycení je nutné co nejdříve spadlého vyprostit, jinak hrozí vážná poranění (zaškrcení končetin).

Základ

K postroji (hrudník/záda) se připojí spojovací lano tak, aby byl tlumič pádu u karabiny, která je připevněna na postroji. Druhý konec spojovacího lana se připojí k záchytnému systému.

Postroj – karabina – tlumič pádu – karabina – lanostop – spojovací lano – karabina – lanové vedení / kotvicí bod záchytného systému

Na záchytném systému se pohybujeme tak, že:

 • Spojovací lano máme vždy zkráceno na nejmenší možnou délku
 • Od záchytného systému se nikdy neodpoutáváme v rizikové zóně 1,5 m od hrany možného pádu. V případě sklouznutí (sklon střechy od 25°) se neodpoutáváme nikdy
 • Odpoutat se můžeme vždy mimo rizikovou zónu, pokud nehrozí uklouznutí (podmínky výše).
 • Vždy berte v potaz, že osoba má nejméně 70 cm dosah. Není tedy nutné mít spojovací lano nastavené až k okraji střechy.

Pohyb na samostatném kotvicím bodu

 • V případě bodového systému se pohybujeme v kruh okolo kotvícího bodu. Maximální poloměr (délka spojovacího lana) je dána schématickým plánem.
 • I zde platí, že lano je vždy zkráceno na nejkratší možnou délku.
 • Jestliže se kotvicí bod nachází v rizikové zóně, je potřeba více spojovacích lan.

Příklad pohybu

 • Kotvicí bod je instalován 2 m od hran střechy.
 • Maximální délka spojovacího lana odpovídá spojnici rohu a kotvícího bodu, což je cca 2,8 m.
 • V nejkratším místě je přesah lana přes hranu střechy 0,8 m. To je zbytečné a je třeba ho zkrátit, abyste předešli volnému pádu.
 • Při pádu v rohu dojde ke zhoupnutí, což je jak pro záchytný systém tak pro osobu méně zatěžující.

O podrobné výkresy či technické listy ve formátu PDF či DWG nám napište na info@roofix.cz.


Pohyb na montážním či nerezovém laně

Pohyb na lanovém vedení je jednodušší. Stačí, když budete mít spojovací lano vždy zkráceno na nejmenší možnou délku a zároveň dosáhnete kam potřebujete. Nikdy by se nemělo stát, že byste spadli volným pádem. Pouze v rozích by mohlo dojít ke zhoupnutí. Je opět třeba brát na zřetel dosah člověka, který je min 70 cm.

Příklad pohybu

 • Na fotce je záchytný systém umístěn 2,5 m od hrany pádu.
 • To znamená, že přípustná délka spojovacího lana by byla 4 m.
 • Spojovací lano je však zkráceno pouze na 1,6 m a tím je eliminována možnost pádu.

Tady všude jsme montovali

PŘEKOTVOVÁNÍ na záchytném systému

*Týká se především lanového systému. Systém ROOFIX je neprůběžný.*

 • Mezi jednotlivými kotvícími body propojenými textilním nebo nerezovým lanem může být vzdálenost max 10 m.
 • Mezi jednotlivými úseky je třeba se překotvit, což znamená pouze přepnutí karabiny trvající cca 3 vteřiny.
 • Mimo rizikovou zónu je možné se překotvovat libovolně.
 • V případě, že záchytný systém prochází rizikovou zónou, není možné se od něj odpoutat a tudíž je třeba používat buď druhé pomocné lano nebo použít lano typu Y.
 • Překotvení pak probíhá tak, že jedno z lan umístíme na úsek, na který budeme přecházet a až poté se odpoutáme od úseku, na kterém jsem právě byli.

Výlezy na střechu

Výlezy na střechu jsou buď pomocí žebříků, plošiny, světlíkovým prostupem nebo schodištěm. U všech výlezů, vyjma schodiště, se nacházíte ihned v rizikové zóně. Tím pádem nemůžete být bez jištění. Pakliže nemá přímo výlez nějaký ochranný prvek (viz foto) je třeba k výlezu umístit kotvicí bod.

V tomto případě jsou možné 2 varianty:

1.) Kotvicí bod se propojí nerezovým lanem s dalším nejbližším a tak nás vyvede z rizikové zóny

2.) Použiji dvě lana. Při výlezu se přichytím ke kotvícímu bodu, opustím rizikovou zónu a lano odepnu z jistícího postroje.

Příklad správně vyhotoveného výlezu.
Disponuje lávkou a zábradlím a vyvádí z rizikové zóny

 • Zádržný systém se používá tam , kde není dostatečný prostor pro bezpečné zachycení pádu, to je výška alespoň 6,5 m.
 • Vyznačuje tím, že Vás vůbec nepustí k hranici pádu. Znamená to, že délka spojovacího lana skončí min 1 m od hrany. Proto je nutné absolutně respektovat definované délky spojovacích lan na jednotlivých úsecích a bodech.
 • Délky spojovacího lana jsou uvedeny ve schématickém plánu a na jednotlivých lanových úsecích záchytného systému.

Pro bližší informace nás kontaktujte
na e-mailu info@roofix.cz

Dotazy rádi zodpovíme. Popřípadě se u Vás zastaví náš obchodní zástupce

Zpět na přehled

Nahoru