Popis záchytného systému

Co musíme vědět, abychom určili vhodné kotvicí body záchytného systému, jaké jsou nejčastější přešlapy v návrzích záchytných systémů a mnohem více se dozvíte níže. Kotvicí body Kotvicí bod se skládá z podstavy a

Co musíme vědět, abychom určili vhodné kotvicí body záchytného systému, jaké jsou nejčastější přešlapy v návrzích záchytných systémů a mnohem více se dozvíte níže.

Kotvicí bod se skládá z podstavy a ramene, typ podstavy je dán druhem podkladu, tedy tím, z jakých materiálů je zhotovena střecha. Podstava je připevněná ke střeše různými typy kotev a je opatřená pryžovou podložkou sloužící k přerušení tepelného mostu, o tom však více zde.

Rozlišujeme ztužené (silnější) a neztužené (užší) kotvicí body. Ztužené používáme jako koncový bod nebo tam, kde se láme ocelové lano. V rozích se lano láme, proto tam nesmí být neztužený bod – v tahu by došlo k jeho deformaci. Jinde montujeme a navrhujeme kotvicí body neztužené, mnohem lépe působí v kooperaci s pokladem, protože se deformují a představují i finanční úsporu.

Celý kotvicí bod je vyroben z nerezu, aby nepodléhal případné korozi.  Upozorňujeme, že to rozhodně neznamená, že se nemůže korozí nakazit. V momentě, kdy nerezový kotvicí bod vystavíte kontaktu se rzí, spolehlivě se přenese. Toto je důležité třeba u kotvení do plechů nebo oceli, kdy se vrtáním porušují povrchové úpravy. Dále pak můžou rez přenést další pracovníci, kdy mají na svých OOPP stopy rezu, nebo specialitou je také tahání lešenářských trubek přes nerezové lano.

Kotvicí body

Záchytný systém je lanový, bodový nebo kombinace

Bodový sytém je méně komfortní, jistíme se lanem jen na oko ramene kotvicího bodu. Lanový je pro práci na střeše komfortnější. Bodový je vhodný u členitějších střech, zatímco lanový u velkých ploch.

Lanový systém propojuje jednotlivé kotvicí body lanem, buď nerezovým, nebo textilním. Nerezové lano je na střeše nastálo, naopak textilní lano je nutné před každým užíváním instalovat a poté odinstalovat. Rozsah obslouženého prostoru pak definují jednotlivé lanové úseky s příslušnou délkou jistícího lana. Poloměr kružnice je na stejném lanovém úseku v každém bodě stejný. Lanové řešení je výhodné svým jednoduchým používáním. Hodí se spíše na vetší střechy s intenzivnějším provozem.

U bodového systému se jedná pouze o jednotlivé kotvicí body. Rozsah obslouženého prostoru z jednoho kotvicího bodu pak určuje poloměr kružnice. Zeleně je znázorněna riziková zóna, kde se pracovník nesmí pohybovat nezajištěn. Z obrázku je patrné, že všechny hrany jsou zabezpečeny.
Bodové řešení je vhodné na menší střechy, popřípadě členitější. Nevýhodou je použití více kotvicích bodů, což znamení více prostupu střechou. Zároveň se zvyšuje riziko špatně nastaveného jistícího lana.

Záchytný systém Roofix

Kombinace bodového a lanového systému se využívá při větší členitosti střech, které jsou složitější a zvolení pouze jednoho typu by nebylo efektivní. Oba systémy lze zkombinovat, vždy je důležité řešení rohů, u kterých lze také počítat s tím, že člověk má dosah cca 80 cm. V rozích se musí dbát na to, aby bylo možné je bezpečně obsloužit. Na obou stranách rohu nesmí být možné spadnou více než 1,5 m. Zároveň musí být pracovník schopný do rohu dosáhnout.

Záchytný systém Roofix

Záchytný, zádržný nebo závěsný systém

Záchytný systém – už podle jeho názvu Vám říká, že je možné do něho spadnou a on Vás chytí. Když budete chtít, pustí Vás na hranu možného pádu. Musíte ale kalkulovat s tím, že maximální možná povolená délka volného pádu je v ČR stanovena na 1,5 m. Záchytné systémy jsou vždy koncipovány tak, aby k pádu vůbec nedocházelo a to tím, že uživatel má spojovací prostředek vždy zkrácen na co nejkratší délku. Tím se riziku pádu vystavuje pouze v rozích střechy.
Zádržný systém – vyznačuje se tím, že Vás k hraně možného pádu vůbec nepustí. Dalo by se říci, že každý záchytný systém je primárně řešen jako zádržný. V momentě, kdy je systém zádržný, je potřeba mít na vědomí, že nemusí splňovat nároky na upevnění a pád do zádržného systému nemusí být nutně zachycen. To totiž není jeho funkce.
Závěsný systém – slouží pro zavěšení při činnostech jako je mytí fasád či oken. Zavěšovat by se mělo vždy na body, které jsou k tomu určené (rozhodně ne na úzké KB). Dále je pak nesmysl se zavěšovat na KB, které jsou kotveny do trapézových plechů. Svou tuhostí budou plech namáhat, (a mohou ho i deformovat).

Průběžný x neprůběžný systém

Jedná se o možnost projít trasu lanového záchytného systému najednou bez nutnosti překotvení.
Při pohybu na neprůběžném systému je třeba se cca po 10 m vždy překotvit, protože kotvicí body jsou neprůběžné. Obojí má své plusy a mínusy.
Neprůběžný systém je levnější a umožnuje rozdělit nerezové lano na více úseků, což je pro záchytný systém vítaný benefit, kdy koncové body nejsou namáhány např. 150 m lana vcelku. Na 100 m se nerezové lano při pádu prověsí zhruba o 85 cm (bez jiných deformací). Také je zde namáhání, které způsobují teplotní rozdíly.
Průběžný systém má jasný benefit a tím je komfort užívání.

  

Zpět na přehled

Nahoru