RoofixWiki: Typy záchytných systémů na střechu

Že se do toho tak směle montujeme – znáte všechny typy záchytných systémů? A víte, kdy při rozhodování zakotvit raději u bodového a kdy u lanového systému? A proč někdy sáhnout po zádržném a jindy po tom záchytném? Pokud v tom máte guláš a rozhodnutí je na spadnutí (a ještě k tomu na vás), tak si utřete orosené čelo a pokračujte…

Stručné nutné opáčko: Kdy tutově musíte v projektové dokumentaci počítat se záchytným systémem? Obecně – když hrozí pád nebo uklouznutí ze střechy. Konkrétně – to jsme s Roofixí pečlivostí sepsali v 2. díle RoofixWiki.

Typy záchytných systémů

„Když projektant navrhuje záchytný systém, musí si nejdřív dobře rozmyslet, k čemu přesně bude sloužit – jak často bude střecha obsluhovaná a za jakým účelem. Kromě toho musí při navrhování počítat s různými střešními otvory, balkóny a podobně.“
Ondřej Vrbický, vedoucí rozpočtářů, Roofix

Máte jasno? Krásná práce. No fakt! A teď to dilema – který záchytňák zvolit? Malý přehled záchytných systémů na úvod:

 1. horizontální × vertikální systém
 2. systém zachycení pádu × systém zadržení pádu × závěsný systém
 3. lanový × bodový systém
 4. průběžný × neprůběžný systém

Tak. A teď tomu tématu pojďme trochu víc… propadnout?

Zdroj gifu

 1. Horizontální × vertikální systém

Obrázek, co vydá za tisíc slov:

záchytný systém na střechu záchytný systém na žebříky
Systém zachycení (zadržení) pádu osob ze střechy Systém zachycení pádu osob při výstupu a sestupu (po žebříku)

 


Vertikální systém:

 • Vertikální systém se hodí při výstupu a sestupu ze střechy, většinou po žebříku.
 • Na rozdíl od ochranného koše se záchytný systém montuje na méně frekventované střechy (zejména při občasných údržbových a revizních úkonech).

→ Zakotvěte u článku s modelovým příkladem jištění na žebříku.

vertikální záchytný systém


Horizontální systém:

 • Horizontální systém se montuje na střechy a slouží pro zachycení nebo zadržení pádu.
 • Skládá se z kotvicího bodu, nerezového lana a spojovacího prostředku.
 • Může být bodový nebo lanový, průběžný nebo neprůběžný, zádržný, záchytný nebo závěsný.

záchytný systém ROOFIX

 1. Systém zadržení pádu × systém zachycení pádu × závěsný systém

Vypadají skoro stejně, skládají se ze stejných prvků, ale liší se parametry (tloušťkou trubky nebo podstavy kotvicího bodu) a způsobem a účelem užívání. Takže:


Závěsný systém

 • Slouží pro zavěšení při činnostech jako mytí fasád nebo oprava a mytí oken.
 • Je nutné zvolit certifikované kotvicí body přímo určené k zavěšení.

„Zažil jsem situaci, kdy chtěl projektant ušetřit a horolezci se pak při závěsných pracích uvazovali na zábradlí. To k tomu ale většinou není vůbec určené (pokud není staticky napočítané na potřebné zatížení). V takovém případě samozřejmě hrozí, že se zábradlí ohne nebo zlomí. Stejně tak je důležité myslet na materiál, do kterého kotvicí body montuju – třeba u měkkých materiálů, jako jsou dřevěné konstrukce nebo sendvičové panely, se musí svírat nosná konstrukce a nelze montovat body na závěs přímo do nich.“
Ondřej Vrbický, vedoucí rozpočtářů, Roofix


Systém zadržení pádu (zádržný systém)

 • Použije se tam, kde není dostatečný prostor pro bezpečné zachycení pádu, což je výška alespoň 6,5 metru – může se jednat třeba o nižší střechu nebo jinou překážku (balkon, výklenek ve zdi apod.).
 • Nenechá vás spadnout, protože vás nepustí ani k hranici možného pádu (délka spojovacího lana skončí vždycky minimálně 0,75 metrů od hrany). To může být limitující hlavně v případě, kdy se pracovník potřebuje dostat na nějaké specifické místo, ale zádržný systém mu to nedovolí.


Systém zachycení pádu (záchytný systém)

 • Patří na střechu alespoň 6,5 m vysokou (bez dalších překážek v cestě v případě pádu).
 • Nechá vás spadnout do přípustné délky volného pádu 1,5 m a pak vás zachytí.
 • Ideálně by ale měl být spojovací prostředek zkrácený na co nejmenší délku při úkonu, aby k pádu vůbec nedošlo (v tomto případě pak zůstává riziko pádu hlavně v rozích).

„Systém zachycení pádu zvolíte v případě, že chcete optimalizovat počet kotvicích bodů, protože když povolíte pád, můžete dát body dál od hrany a může jich tam být podstatně méně – po obvodu i v ploše střechy.“
Ondřej Vrbický, vedoucí rozpočtářů, Roofix


Všechny tři systémy můžete podle potřeby na jedné střeše kombinovat.

 1. Lanový × bodový systém

Takhle – oba se montují na střechu. To víme. Ale:

záchytný systém lanový záchytný systém bodový
Lanový záchytný systém je tvořen body, které jsou propojeny textilním nebo nerezovým lanem. Pohyb probíhá po laně, které vede pracovníka. Bodový záchytný systém je složen z jednotlivých kotvicích bodů. Pohyb je určen poloměrem kružnice. Je nutné správně pracovat se spojovacím prostředkem.


Lanový systém

 • Používá se pro velké plochy a střechy s intenzivnějším provozem.
 • Jednotlivé kotvicí body jsou propojené lanem – nerezovým (je na střeše namontované nastálo) nebo textilním (musí se před použitím nainstalovat a po použití zase odinstalovat).

lanový záchytný systém


Bodový systém

 • Používá se pro menší nebo členitější střechy.
 • Je méně komfortní, lanem se jistíte přímo na oko sloupku kotvicího bodu.
 • Možný rozsah obslouženého prostoru kolem jednoho kotvicího bodu pak určuje poloměr kružnice.
 • Nevýhodou je použití více kotvicích bodů, tím pádem také více prostupů střechou.

záchytný systém proti pádu osob ROOFIX

Oba systémy můžete na jedné střeše kombinovat.

 1. Průběžný × neprůběžný systém

Řeší se zejména u lanového systému a týká se potřeby překotvit, tedy:


Neprůběžný systém

 • Mezi jednotlivými kotvicími body propojenými lanem může být vzdálenost maximálně 10 m, potom je nutné překotvit.
 • Je obvykle levnější.
 • Umožňuje rozdělit nerezové lano na více úseků, tím pádem se koncové body tolik nenamáhají.


Průběžný systém

 • Umožňuje projít celou trasu lanového záchytného systému bez potřeby překotvení.
 • Může být při určitých úkonech komfortnější.

To mě podrž, kotvicí bode! Věděli jste, že systém ROOFIX je neprůběžný? :) Díky tomu je dostupnější – ušetříte třeba za složité a nákladné průchodky, které s ROOFIXem nepotřebujete.

Bod na závěr: Není bod jako bod

Totiž – teď už víte, že typů záchytných systémů je celé řada. No ale co teprve ta škála kotvicích bodů?! Obecně – kotvicí bod se skládá ze sloupku a podstavy.

 • Typ podstavy určuje materiál střechy, do které se kotvicí bod montuje (beton, sendvičová konstrukce, dřevo, železo, ocel a tak dále).
 • Tloušťku kotvicích bodů zase určuje jejich umístění – silný je zpravidla koncový bod nebo místo, kde se láme ocelové lano (třeba v rozích). Úzký pak všude jinde.

Takže se pak setkáte třeba s takovouhle klasikou:

Anebo s kotvicím bodem pro šikmou střechu:

záchytný systém šikmá střechazáchytný systém šikmá střecha

Nebo třeba pro kotvení do ocelových konstrukcí:

záchytný systém do oceli

A taky do sendvičového panelu:

záchytný systém do sendviče

A to jsme jich z montérkového rukávu vytáhli jen pár. Podívejte se na kompletní Roofix portfólio kotvicích bodů, a taky na naše záchytné systémy.

Jo, a – jsme jedno velké ucho a zachytíme každý váš dotaz nebo přání. Proto kdykoli kontaktujte profíky z Roofixu. :)


Co je RoofixWiki

Lidská příručka pro projektanty, střechaře, milovníky záchytných systémů a další – od zkušených profíků na záchytné systémy z Roofix.

Zpět na přehled

Nahoru